Modul Tatabahasa Terbaik PT3 JILID 1(GOLONGAN KATA)

MODUL TATABAHASA TERBAIK PT3 (Jilid 1) ini memfokuskan aspek golongan kata yang terdapat dlm BAHASA Melayu. Dalam BAHASA Melayu, golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Sebelum menguasai frasa, klausa dan ayat, murid perlu mengenal dan menguasai pelbagai kata yang terdapat dalam BAHASA Melayu untuk menghasilkan pelbagai jenis Penulisan atau laras.

Dalam penguasaan kata, selain menguasai golongan kata, murid perlu mengetahui makna kata dan dapat menggunakan kata tersebut mengikut konteks sama ada dalam penggunaan rasmi atau tidak rasmi. Pada peringkat sekolah rendah, seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), murid perlu menguasai golongan kata sebelum mereka menguasai frasa dan ayat.

Oleh hal yang demikian, modul ini telah disusun sedemikian rupa bagi membantu murid untuk menguasai golongan kata. Modul ini telah disusun secara terarah dan sistematik bagi memudahkan murid menguasai semua golongan kata. Pendekatan yang digunakan oleh panel penulis ialah pelajaran disusun mengikut aras yang mudah kepada aras yang sukar. Dari segi penyediaan soalan dan latihan pula, soalan yang digubal dan latihan yang dibina bertujuan murid dapat menjawab soalan mengikut format yang ditetapkan dalam Pentaksiran Tingkatan 3 atau PT3.

Melalui modul yang disusun secara terancang dan sistematik, latihan dan soalan yang dibina mengikut aras kesukaran yang ditentukan, murid akan dapat menguasai kata seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, kekuatan modul ini sudah pastilah terletak pada kepakaran dan pengalaman penulisnya. Penghasilan modul ini pula diketuai oleh salah seorang penulis yang merupakan panel penulis buku Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Rendah (TDESR) yang merupakan buku tatabahasa pengangan guru BAHASA Melayu sekolahmenengah di negara Kita.

Secara keseluruhannya, modul ini didapati sangat sesuai dan berkesan utk calon PT3 di negara Kita. Oleh itu, penulis berharap agar buku ini dapat membantu calon PT3  utk menguasai tatabahasa dan mengaplikasikannya dalam pelbagai Penulisan BAHASA Melayu.

Oleh:

ABDUL GHALIB YUNUS

MUHAMMAD IRSYAD KHIR JAMALUDIN

HAMIDAH MOHD JUNID

CHENG PUI LING

Terima kasih.

RM20.00

Availability: 10 in stock

Quantity

Availability: 10 in stock

SKU: GOLONGAN KATA Category: Tags: ,

MODUL TATABAHASA TERBAIK PT3 (Jilid 1) ini memfokuskan aspek golongan kata yang terdapat dlm BAHASA Melayu. Dalam BAHASA Melayu, golongan kata terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Sebelum menguasai frasa, klausa dan ayat, murid perlu mengenal dan menguasai pelbagai kata yang terdapat dalam BAHASA Melayu untuk menghasilkan pelbagai jenis Penulisan atau laras.

Dalam penguasaan kata, selain menguasai golongan kata, murid perlu mengetahui makna kata dan dapat menggunakan kata tersebut mengikut konteks sama ada dalam penggunaan rasmi atau tidak rasmi. Pada peringkat sekolah rendah, seperti yang dinyatakan dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), murid perlu menguasai golongan kata sebelum mereka menguasai frasa dan ayat.

Oleh hal yang demikian, modul ini telah disusun sedemikian rupa bagi membantu murid untuk menguasai golongan kata. Modul ini telah disusun secara terarah dan sistematik bagi memudahkan murid menguasai semua golongan kata. Pendekatan yang digunakan oleh panel penulis ialah pelajaran disusun mengikut aras yang mudah kepada aras yang sukar. Dari segi penyediaan soalan dan latihan pula, soalan yang digubal dan latihan yang dibina bertujuan murid dapat menjawab soalan mengikut format yang ditetapkan dalam Pentaksiran Tingkatan 3 atau PT3.

Melalui modul yang disusun secara terancang dan sistematik, latihan dan soalan yang dibina mengikut aras kesukaran yang ditentukan, murid akan dapat menguasai kata seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, kekuatan modul ini sudah pastilah terletak pada kepakaran dan pengalaman penulisnya. Penghasilan modul ini pula diketuai oleh salah seorang penulis yang merupakan panel penulis buku Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Rendah (TDESR) yang merupakan buku tatabahasa pengangan guru BAHASA Melayu sekolahmenengah di negara Kita.

Secara keseluruhannya, modul ini didapati sangat sesuai dan berkesan utk calon PT3 di negara Kita. Oleh itu, penulis berharap agar buku ini dapat membantu calon PT3  utk menguasai tatabahasa dan mengaplikasikannya dalam pelbagai Penulisan BAHASA Melayu.

Oleh:

ABDUL GHALIB YUNUS

MUHAMMAD IRSYAD KHIR JAMALUDIN

HAMIDAH MOHD JUNID

CHENG PUI LING

Terima kasih.

Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modul Tatabahasa Terbaik PT3 JILID 1(GOLONGAN KATA)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart